Hier 3 varianten voor de inrichting van een voortuin.

1: uitgaande van de genoemde wensen een behoorlijke ruimte voor een rolsteiger langs de gevel, een oprit voor de auto, een recht toegangspad naar de voordeur, en een uitstapstrookje langs de rand van de rijbaan. Langs dit strookje ligt eerst een randje lage beplanting, daarachter een grondkering - stapelmuurtje o.i.d., en vervolgens de rest van de plantruimte. Het smalle strookje beplanting tussen entreepad en oprit is aan te planten met een laag haagje of eventueel bodembedekkende beplating. Omdat de gevel uitsteekt is er wat ruimte om de hier aangegeven plantvakjes langs de gevel een plekje te geven.


2. In deze variant is het entreepad gecombineerd met de oprit. Daarmee heeft de toegang een meer centrale ligging, oogt wat minder formeel, en is er meer ruimte voor beplanting. Ook het vakje onder het keukenraam is hier wat ruimer weergegeven.


3. Uitgaande van 2 een iets andere vormgeving.


De verharding zou - in elk geval - op normaal afschot moeten komen, om pas de laatste 75 cm wat steiler af te lopen naar de rijbaan.

Met de hier gegeven varianten denk ik dat we een aardig uitgangspunt hebben voor verdere bespreking. 

 terug naar keuzeblad