Zoals elk voorjaar kunt u ook nu weer meekijken in de nestkasten van verschillende vogels. Tis een beetje gluren, strikt genomen, maar ook reuze interessant. Klik hier: http://www.beleefdelente.nl/  In 2017 gaan de camera's begin maart draaien. Mijn advies is om op tijd de site te raadplegen, met een beetje rare winter kan het goed zijn dat alles wat vervroegd wordt.

 

Vogels in de tuin

Vogels horen in elke tuin thuis. Naast beplanting die je zlf gewoon mooi vindt dient er plaats te worden gemaakt voor aanplant van bomen, heesters en vaste planten waarmee je de gevleugelde vriendjes een plezier doet. Met een beetje geluk is er zelfs de mogelijkheid dat de struik die jij erg mooi vindt ook gelijk iets voor de vogels te bieden heeft. Met vogels in je tuin, samen met vlinders, allerlei insekten, kleine zoogdieren zoals bv egels, enz. wordt je tuin pas echt een tuin.

(Onderstaande informatie komt deels uit foldermateriaal van Vogelbescherming Nederland.)

Naast het aanbrengen van beplanting waarin vogels kunnen nestelen is er natuurlijk ook de mogelijkheid om nestkastjes te gebruiken. Een aantal vogels broedt van nature in holtes in oude of dode bomen. Door onze jarenlange opruimwoede (Ja, ja, die Calvijn heeft heel wat op zijn geweten......) in bossen en parken zijn die er niet of nauwelijks, hoewel het tij in dit verband momenteel weer iets ten goede keert. Als vervanging voor dergelijke holen is het een goed idee om nestkastjes te gebruiken. Wel dient er in dat geval rekening te worden gehouden met de plek van zo'n kastje. *Minimaal 2 meter boven de grond, *Uit de volle zon en uit de wind, (Voorkeur > noord-oosten), *Let op dat er geen kat bij kan, *Zorg voor een vrije 'aanvliegroute', zonder obstakels als takken e.d.

>> Let maar eens op als een vogel een nest in een boom of onder uw dakgoot heeft gemaakt, zo'n nestje voldoet aan voornoemde eisen.  <<

 

 

Verder geeft Vogelbescherming Nederland nog de volgende tips:

**Hang kasten voor verschillende soorten vogels minimaal 3 meter uit elkaar. Voor dezelfde soort vogel minstens 10 meter. Dit in verband met het door de vogels te veroveren territorium. Voorkom ruzie.

**Hang kasten op een rustige plaats, waar bv niet teveel gelopen wordt.

**Liefst voor maart al ophangen, zo mogelijk zelfs al in de herfst. In de winter kan de kast dan als slaapplaats dienen.

**Omdat in gebruikte kasten de nesten vaak parasieten bevatten, is het het best om na het uitvliegen van de jonge vogels de kasten schoon te maken. Ook in het najaar nog eens schoonmaken kan geen kwaad. Schoonmaken: Goed leegschudden, en eventueel met heet water zonder sop of wasmiddel uitboenen.   

 

Welke vogels broeden er nu graag in een nestkast(je)? Onderstaande plaatjes, (verkleind)  overgenomen uit de "Complete gids vogels van nederland - Lars Jonsson" (verkrijgbaar bij de Vereniging Natuurmonumenten), geven een idee van de soorten vogels die u met zo'n nestkast(je) een plezier kunt doen.

 

 

Torenvalk Kuifmees Ringmus
 
Kerkuil Koolmees Huismus
Grote bonte Specht Kauw Winterkoninkje
Pimpelmees Holenduif Bonte Vliegenvanger

 

Beplanting, geschikt voor de aanplant als Vogelbosje:

Er wordt door de Vogelbescherming onderscheid gemaakt naar grondsoort.

lichte, onvruchtbare zandgrond: Krentenboompje, Jeneverbes, Lijsterbes, Liguster, Kamperfoelie, Vlier, Kruipwilg, Vogelkers, Hulst, Duindoorn, Duinroos, Zomereik, Berk, Witte of grijze Els

vruchtbare zandgrond, veen, zavel, klei: Meidoorn, Kornoelje, Vuilboom, Kardinaalsmuts, Zuurbes, Hondsroos, Egelantier, Bottelroos, Gelderse roos, Hulst, Taxus, Sleedoorn, Wegedoorn, Veldesdoorn, Laurierkers, Liguster, Haagbeuk, Ruwe Iep, Hazelaar

speciaal veengrond: Zwarte Els, Es, (Knot-)Wilg

--------

tegen muren: Vuurdoorn, Cotoneaster, Klimhortensia, Clematis, Kamperfoelie, Winterjasmijn

als hagen: Liguster, Taxus, Haagbeuk, Hulst, Thuja, Meidoorn. Neem in dit verband ook een kijkje op www.heggen.nl waar wordt ingegaan op het gebruik van zg. Vlechtheggen. 

 

bodembedekkers e.d.: Maagdenpalm, Gele Dovenetel, Duizendknoop, Penningkruid, Vrouwenmantel, Varens, Kogeldistel, Zonnebloem,

 

Het verdient aanbeveling om zoveel mogelijk gewassen van inheemse herkomst te gebruiken. 

Vogels bijvoeren is vooral in de winter van belang. Via een grondkooi waar alleen de kleine vogeltjes in en uit kunnen en de grotere duiven en kraaien juist niet, tot een simpel vogelvoerplankje of hokje op een paal. 

In het beheersplan kun je vastleggen dat de tuin niet regelmatig uitgeharkt wordt en dat in het najaar plantvakken niet bladvrij worden gemaakt. Een strooisellaag is een voorwaarde voor insekten om te kunnen overleven. Bovendien groeien hierin ook paddestoelen. De stengels en bloeiwijzen van Vaste Planten kunnen de gehele winter aan de plant blijven. In de vaak holle stelen overwinteren tal van insekten die in het voorjaar welkom zijn als voeding voor nestelende vogels. Als extra is in de winter het beeld van de tuin een stuk mooier als die oude bloemstelen bedekt zijn met een laagje rijp of sneeuw. Als je de ruimte hebt kan snoeihout worden opgebonden tot takkenbossen of op rillen worden gelegd. Ook hierin kunnen zich een aantal dieren en insekten schuilhouden.  

Voor de duidelijkheid, gazons bij voorkeur wel bladvrij, daar zal uw gras blij mee zijn, en ook de paden en terrassen in uw tuin houdt u bij voorkeur bladvrij. Blad maakt de oppervlakte glad en dus gevaarlijk en in sommige gevallen kunnen natuursteentegels lelijke vlekken krijgen van verterend blad.

 

Klik links voor vogelfilmpjes. Een maal een zwart-witte merel en eenmaal een zwerm spreeuwen die een lijsterbes leegeet.

https://www.youtube.com/watch?v=luh1OWfRx_8

 

https://www.youtube.com/watch?v=B9ypN03VWNw&feature=youtu.be

 

 terug naar keuzeblad