Bijen

Over bijen is veel te doen de laatste jaren. Dat is ook wel voor de hand liggend want er is een meetbare achteruitgang in de hoeveelheid en de grootte van bijenvolken. Er zijn, als je de onderzoekers moet geloven, verschillende oorzaken aan te wijzen waarom er minder bijenvolken zijn, waarom ze minder groot zijn en waarom we dus met spoed moeten zorgen dat deze neergaande trend wordt stopgezet en omgekeerd. Bijen zijn belangrijk, ze zijn door het werk wat ze verrichten zodanig onmisbaar dat de schappen in de winkels voor 80% leeg zouden zijn als we het zonder bijen zouden moeten doen. Stelt u zich dat eens voor.

Er zijn een paar dingen die we vrij eenvoudig zelf kunnen doen. Ten eerste de eigen tuin benaderen als een goede tuinier en daarmee bedoel ik dan dat je er geen vergif in gebruikt. Als je regelmatig onderhoud in je tuin uitvoert hou je alles in de hand en netjes en dan is het volkomen overbodig om chemische middelen te gebruiken. Een deel van de bijensterfte wordt daar aan toegeschreven. Voila, het kost wat tijd, maar dat stak je toch al graag in je tuin dus eigenlijk win je er alleen maar bij als je de chemie buiten laat. Vervolgens is het van belang dat er voldoende te eten is voor de bijen. Vroege bloeiers horen daarbij, zomerbloeiers vanzelfsprekend ook en tot redelijk laat in het najaar zie je bijen fourageren dus probeer ook dan nog wat boeiends in je tuin te hebben. Een groot nadeel is de huidige trend om tuinen volledig dicht te straten. Op die manier hou je geen grond en ruimte om planten neer te zetten over. Een enkele pot levert weinig meerwaarde al zijn er echt mensen die denken daarmee het evenwicht hersteld te hebben.

Twee dingen dus die we zelf kunnen doen, geen chemie en meer bloeiende planten.

Verder is het in een goede tuin van belang dat niet elk stukje wordt schoongemaakt. Deze jaren '50 instelling heeft al veel leven om zeep geholpen. In een goede tuin vind je een laagsgewijze opbouw.

 

 

De hoogste laag wordt gevormd door bomen, daaronder een struikenlaag, en daar weer onder een laag kruidachtigen. Op de bodem een strooisel en schimmellaag. Laat u door de gebruikte termen niet afschrikken. In een kleine tuin is het aanplanten van een boom vaak geen re๋le mogelijkheid. Een begroeide schutting kan die taak overnemen. Heesters/struiken zijn er in verschillende hoogtematen en daar kun je een keuze uit maken. Bloeiende planten als derde laag kunt u zich wel voorstellen en de laag daaronder, de strooisellaag bestaat uit afgevallen blad en takjes, en alles wat er zoal op de bodem kan liggen in een tuin. Daaronder op de grens van dit strooisel en de grond zit een dunne laag waarin blad verteerd wordt door o.a. wormen en waarin je als je erin roert grijze draden kan zien. Dit is de schimmellaag. De hier groeiende schimmel kan ook van paddestoelen zijn. Voor de gezondheid van de tuin is deze laag van groot belang. De hier groeiende schimmels hebben een zuiverende functie die je niet mag onderschatten. 

In een tuin waarin de beplanting ongeveer zoals hier beschreven staat is aangeplant en ook zo wordt onderhouden, is ruimte voor vogels, vlinders, bijen en een veelheid aan andere insecten en ook, jazeker, ruimte voor ๙ om van al dat leven te genieten!

Dat wil je toch niet missen?

Het is momenteel een beetje mode om zelf bijen te houden. Als u plannen in die richting heeft is het verstandig om u eerst eens goed in te lezen. Omdat het zo populair is, is er bijna sprake van wildgroei. Het zelf houden van bijen gaat over honingbijen,  de zogenaamde produktiebijen. Maar de zorgen die we hebben als we over bijen spreken betreffen juist de wilde bijen. We hebben ongeveer 360 soorten in Nederland en die hebben allemaal hun specifieke eisen. Door bebouwing, landbouw incl bestrijdingsmiddelen, monocultuur en dergelijke is het leefgebied van deze diertjes erg klein geworden. Ze zijn vaak van specifieke planten afhankelijk en hebben dus onze aandacht nodig. Het in stand houden van kasten vol produktiebijen die in korte tijd een heel gebied afgrazen, gaat ten koste van deze wilde bijen die we echt nodig hebben. Bezint eer ge begint. Als er aan de rand van een stukje natuurgebied zomaar ineens 30  bijenkasten staan of een veelvoud daarvan, blijft er voor het wilde spul niet echt veel over. Volg onderstaande link om er uitgebreid over te lezen, compleet met uitleg en plaatjes. Aanrader

https://www.bestuivers.nl/

 

Om een planten te bekijken die uitmuntend geschikt zijn om voor de bijen in uw tuin te planten is er op het internet een schat aan informatie te vinden. Zoek hiervoor via google naar bijenplanten.

 

terug naar keuzeblad