Groen is geweldig!

Aanleg

In een tuin kan een breed scala aan elementen voorkomen. Naast beplanting als bomen, heesters, vaste planten en gazon, kan er sprake zijn van verschillende soorten tuinafscheidingen, pergola's, andere houtconstructies, vijvers, verhardingen, verlichting, drainage, enz.

Aanleg van een complete tuin is mogelijk, maar de aanleg of het aanpassen van onderdelen van de tuin, bijvoorbeeld een nieuw terras, kan ook gerealiseerd worden.

Renovaties van hele tuinen of gedeelten van tuinen is iets waar ik in de loop van de tijd vaak mee te maken heb gehad. Een nieuw terras, soms in een andere vorm, soms met hergebruik van het aanwezige verhardingsmateriaal, soms aangevuld met nieuwe materialen, en soms een volledig nieuwe bestrating.

Ook reparaties van bijvoorbeeld verzakkingen in straatwerk is een onderdeel van het hoveniersvak.

 

De tuin op de plaatjes heb ik een aantal jaren geleden gerenoveerd. Volledig met hergebruik van materiaal. Nu, jaren later, is de opdrachtgeefster veel vaker thuis en het gebruik van de tuin is zoveel veranderd dat een nieuwe aanpassing noodzakelijk werd. Najaar 2014 heb ik de oude beplanting opgenomen en een deel van de bestrating verwijderd. De beplanting heb ik opnieuw verwerkt, op een aantal planten na die naar een andere tuin zijn verplaatst. De bedoeling was om de vrijgekomen verharding te mengen met nieuwe vd Moortel rijnformaat klinkertjes. In de praktijk bleek dit echter absoluut niet mooi te zijn zodat tijdens de aanleg het plan werd aangepast en ik het nieuwe pad geheel met deze extra hard gebakken en daardoor praktisch onverslijtbare steentjes heb bestraat. Op de plaatjes is te zien hoe dat eruitziet. De beplanting is dus deels herplant en deels nieuw. Omdat ik het werk aan deze tuin in het late najaar heb uitgevoerd is er van de planten nog weinig te zien. Als een en ander aanstaand voorjaar uitloopt zal ik hier wat plaatjes bijzetten. .

 

 

 

Zie ook de fotopagina voor een (klein) overzicht van tuinen die ik aangelegd heb.

 

Uw tuin aanplanten? Ik kan daarvoor zorgen, maar zelf doen, eventueel onder mijn begeleiding en met advies, is ook erg leuk.

 

 terug naar keuzeblad