De aanleg van de tuin

Aan de hand van de ontwerptekening kan de tuin nu aangelegd worden. Een begin wordt gemaakt met, in een bestaande tuin, het verwijderen van zaken die in de nieuwe situatie geen functie meer hebben. In een tuin in een nieuwbouwsituatie wordt eerst opgeruimd. Bouwers hebben de nare neiging een veelheid aan afval achter te laten en dergelijk spul hoort in uw tuin niet thuis! Daarna wordt de bodem onder (voorlopig) profiel gebracht. Cunetten voor de verhardingen, evt. een vijver, enz. worden uitgegraven, en kabels en leidingen voor verlichting en dergelijke worden gelegd. Zand en Grond worden indien nodig aangevoerd. Hierna worden bouwkundige elementen gebouwd en kan de verharding gelegd worden.

Daarna wordt de bodem losgemaakt en bewerkt om de tuin gereed te maken voor de aanplant. Dit is vooral van belang in nieuwbouwsituaties of wanneer er grond is aangevoerd. In dergelijke gevallen kun je er van uit gaan dat er weinig tot geen bodemleven aanwezig is. Voor de groei van welke plant dan ook is een gezonde bodem met bijbehorend bodemleven een eerste eis. Compost, vivimus, mulchen met blad, groenbemesters, allemaal zaken die in vrij korte tijd de bodem een flinke duw in de goede richting kunnen geven. Nu is de tuin klaar voor aanplant en daarmee is het aanlegwerk voltooid. Als alles op de goede manier is uitgevoerd kan de beplanting nu gaan groeien en op termijn zal de tuin het beeld geven dat op de ontwerptekening en in het beheersplan is weergegeven.

Kijk ook op pagina beheer om een idee te krijgen wat de invloed van een bepaalde manier van aanleg en het daarop volgend onderhoud voor effekt op de ontwikkeling uw tuin heeft.

In de fotogalerijen zijn een aantal foto's opgenomen die een overzicht geven van de verschillende tuinen.

Tip van Frank: Hou tijdens de aanleg een oogje in het zeil. Teken aan waar aanpassingen aan de ontwerptekening zijn gemaakt. Soms komen kabels juist iets anders te liggen als op de tekening was voorzien. Wanneer je een paar jaar later iets wilt aanpassen kom je er vanzelf achter wat een goed idee het was om direkt te noteren hoe een en ander in werkelijkheid is aangelegd. Het gaat hier, voor de duidelijkheid, om zaken die om wat voor reden dan ook niet zo exact zijn uitgevoerd als op de tekening was aangegeven. Dergelijke zaken komen (bijna) altijd voor, hou er dus rekening mee.

Tip 2 van Frank: Als je besluit om zelf je tuin aan te leggen, neem er de tijd voor. Nog nooit een straatje gelegd? Zwaar werk en je wilt toch een mooi resultaat. Leg eerst een proefstukje.

 

 

 terug naar keuzeblad