Groen vermindert stress!

 

Afkoppelen van hemelwater.

Als vervolg op de pagina Steenbreek, waar een betoog staat over het verwijderen van verhardingen en in plaats daarvan beplanting aan te brengen, is het ook een goed idee om te bezien of het water wat van uw dak komt wel het riool in moet. Schoon regenwater mengen met vuil rioolwater is zonde, daarnaast hebben we zeker in het westen van het land te maken met verzilting van het grondwater en inklinking van de bodem door te weinig aanvoer van regenwater. Er is zoveel oppervlakte bebouwd momenteel dat het een wezenlijk probleem is. Wat je dus kunt doen als je maar enigszins de mogelijkheid, lees: ruimte, hebt, is het letterlijk afkoppelen van de hemelwaterafvoer van je huis om dit water op wat voor manier dan ook in je tuin in de bodem te laten zakken. Dat kan via een vijvertje, een moerasje, een wadi, een waterloopje met bezinkput, een ingegraven reservoir wat het water opvangt en het gedoseerd verder in de bodem laat zakken, er zijn talloze mogelijkheden.

Bijgevoegd hier zijn 3 .pdf bestanden die wat voorbeelden geven van de mogelijkheden, en een heel belangrijke zit erbij waarin een rekenvoorbeeld staat voor de hoeveelheid water die de verschillende grondsoorten kunnen verwerken in korte of langere tijd. Klein is minder snel doorlatend dan zand en heeft dus een grotere buffer nodig.

Neem even de tijd om deze 3 bestandjes door te nemen en zie of ook u een bijdrage kunt leveren aan een goede waterhuishouding in uw tuin.   

Hemelwater in de tuin. Met voorbeelden en wat ideetjes

Capaciteitsberekening opslag voor infiltratie regenwater boven- of ondergronds

Wat slikt mijn bodem. Hoeveel water kan de bodem in mijn tuin in hoeveel tijd verwerken.

Deze drie pdf's bevatten alle basisinformatie die nodig is om te zien of u inderdaad kunt afkoppelen en geven ook wat keuzemogelijkheden over te gebruiken technieken.

 

terug naar keuzeblad