Algen

 

Over algen in vijvers is veel te doen. Er zijn legio middeltjes te verkrijgen die al dan niet beloven te helpen. De oorzaak van alg in de vijver is voornamelijk gelegen in een te hoge voedingsconcentratie. Daar dient dus op gelet te worden. Of het nu volgende middel afdoende is voor elke situatie kan ik niet garanderen, de mensen die ik ken die er mee werken zijn er wel zeer over te spreken. Ik zet hier de volledige tekst van een artikeltje dat ik op het web vond over dit onderwerp.

FG.

Titel Algen in de vijver  auteur E.V.H.  Datum Onbekend  Vereniging Zilverhaai Beringen

Copyright: De overname van onderstaand artikel wordt U graag toegestaan na aanvraag op het volgende adres:

MIJN EERSTE RESULTATEN MET EEN EENVOUDIG MIDDEL

Algen - slechts weinige zijn hier liefhebbers van. En zeker aquarianen en vijverbezitters haten ze als de pest, vermits algen hun idylle verstoort, en ze vaak de oorzaak zijn van het verlies van dure planten en vissen. Bij samenkomsten zijn de steeds de belangrijkste gespreksstof. Indien er een stilte valt in de conversatie, hoeft men maar het sleutelwoord "algen" uit te spreken om het gesprek op volle kracht weer te laten openbloeien. Een overvloed van meningen, berustend op de vele ervaringen worden dan uitgewisseld en niemand merkt nog hoe snel de tijd verstrijkt.

Er bestaan enorm veel soorten algen en slechts enkele kunnen deze deftig determineren. Aquarianen en vijverbezitters zijn niet echt geÔnteresseerd in algen en gebruiken simpele determinatie op basis van kleur en structuur. Ze komen zo tot groenalgen, draadalgen, zweefalgen, blauwalgen en bruinalgen. Deze bruinalgen hebben alvast niets te maken met de echte bruinalgen in botanische zin (Phaeophyceen).

Bruin- en kiezelalgen groeien vooral bij lichtgebrek, alle anderen bij een mestoverschot in het water. Dit overschot bestaat hoofdzakelijk uit nitraten en fosfaten, die afkomstig zijn van de fecaliŽn en de urine van vissen, rottend voedsel-, planten- of dierenresten. Maar eveneens door het overbemestingsprobleem.

Algen vervullen een gezonde rol in de natuur : op grond van hun ongecompliceerde bouw en hun supersnelle groei, zijn ze in staat om overbemest water terug te reinigen. Water- en moerasplanten doen dit natuurlijk ook, maar hebben al genoeg aan lagere concentratie. Is de afvalconcentratie te hoog zullen ze reeds afsterven. Dat is een van de oorzaken waarom in dicht met vis bevolkte waters geen planten groeien en in intensieve viswaters de biezen- en rietkragen verdwijnen.

Overigens groeien ook de vissen in dit water slechter. Ze nemen weinig voedsel op en zijn op het laatst daardoor algemeen verzwakt en gevoeliger voor allerlei ziekten. Bijzonder opvallend en algemeen geweten is dit bij de karpers en kois zo.

Ook bij algen is voorkomen beter dan genezen. Men mag het niet laten komen tot een overbelasting van het water en alzo een voedingsbodem voor algen creŽren. Dat betekent dat men grote bacteriefilters (meerkamer- of kiezelfilters) zoals bij de koi-liefhebber dient in te zetten en daar nog, indien mogelijk, een plantenfilter bij te schakelen : dit is een lange gracht, gevuld met moeras- en waterplanten. Toch is het aangeraden om nog steeds regelmatig een deel van het water te verversen. Treden de algen toch massaal op dan is hun bestrijding zeker langdurend.

Natuurlijk vindt men een veelvoud van producten, van alle firma's, op de markt. Ik kan ze natuurlijk niet allemaal beoordelen, maar bij de meeste niet-radikaal werkende middelen, die dus niet alles doden, denk ik toch dat ze meer de verkoper tot nut zijn.

Radicaal werkende middelen bevatten meestal koperzouten. Koper is zeer giftig en in de mogelijkheid om op korte tijd alle leven te vernietigen.Wat de planten betreft worden natuurlijk eerst de sterk groeiende (de algen) beschadigd. En daarop baseert zich de werking van het kopergebruik, meestal kopersulfaat. Een zeer nauwkeurige dosering en een aansluitende waterverversing verbeteren de resultaten. Het is en blijft al bij al een gevaarlijke bezigheid.Een andere mogelijkheid bestaat er in het water aan te zuren. Algen krijgen zeer ongunstige levensvoorwaarden bij zuurdere pH, onder zowat pH5. Een nadeel is dan weer dat deze lage waarde slechts voor een paar tropische vissoorten goed te verdragen is. Voor zuivere plantenliefhebbers is deze regel dan juist weer gunstig. Ook in stromend water gedijen algen minder goed.

In 1991 waren er echter in verscheidene vakbladen korte mededelingen te lezen zoals de volgende : "Een niet nader genoemde Engelsman had ontdekt dat het inbrengen van stro de algen kon vernietigen". Als meest geschikte stro-soort werd gerste-stro genoemd. Een dosering werd niet aangegeven. Natuurlijk had ook ik dit bericht geÔnteresseerd gelezen, maar ik had toen wegens een gebrek aan algen geen mogelijkheid tot een test. Verscheidene mensen die bij mij om raad kwamen vragen over hun algenprobleem, had ik deze methode aanbevolen, zonder het minste resultaat te ervaren.

In het voorbije jaar bezocht ik het vogelpark in Walsrode, dat ik overigens ťťn der schoonste parken vind, die ik al bezocht heb. Doorheen het ganse park ziet men grachten en vijvers. Vele vijvers waren alleszins sterk met draagalgen bezet, die ook de ongeveer 60cm grote graskarpers ongemoeid lieten. Bij de binnenvissers is dit al lang bekend, alleen bij de vakhandelaars geldt de opinie dat deze vis het beste is tegen algen. Meestal eten de graskarpers niet wat men wel zou willen, in de binnenvisserij worden het alleen voedselconcurenten voor de kapers. Maar nu terug naar het park van Walsrode : daar viel mij een vijver op die volledig vrij was van algen. Dit water was lichtbruin, en ik ontdekte hierin kleine strobalen. Toen werd mij alles duidelijk.

Toen begon ik aan mijn eerste proef thuis met de voortuinvijver die ongeveer 6m≤ beslaat, beplant is met waterlelies, verscheidene moeras- en onderwaterplanten, tezamen met een grote hoeveelheid kleinere kois, die vaak werden gevoederd om goed te groeien. Tengevolge deze sterke voedering, was het water zwaar overbelast en dicht begroeid met draadalgen. Het was als het ware een vilttapijt van onderwaterplanten (Elodea en Ceratophyllum) en draadalgen.

Vermits ik geen gerstestro kon vinden gebruikte ik rogge-stro. Ik vulde hiermee een nylonzak (oude panty) en verzwaarde deze met een steen. Het waren ongeveer 8 ŗ 10 liter stro in samengeperste vorm. De zondagnamiddag plaatste ik de strozak en de daaropvolgende dinsdag waren alle algen verdwenen. Ik verwijderde de strozak en begon krachtig te doorluchten, vermits ik vreesde dat door het massaal afsterven van de algen er een groot zuurstoftekort kon ontstaan. De onderwaterplanten waren weer volledig zuiver en fris groen.

Na 14 dagen kon ik vaststellen dat de algen weer langzaam op kwamen zetten. Ik plaatste toen de strozak weer terug en liet hem in de vijver. Tot hiertoe is mijn vijver algenvrij gebleven.

Waarop het berust, dat stro de algen doodt, is heden nog niet bekend, en de hier beschreven proef is zeker geen bewijs, dat deze methode steeds werkt. Maar laat met het zo stellen : de methode is zo eenvoudig en prijsgunstig dat een proef zeker loont. Misschien een idee voor aquarianen die een buitenfilter kunnen vullen met wat stro.

Belangrijk is in ieder geval dat men het verloop van de proef goed controleert, om dadelijk te kunnen ingrijpen. Het gevaar van zuurstofgebrek is naar mijn inziens namelijk zeer groot.

 

 

Naschrift:

 

Hier een foto van eind mei 2011, een zak met gerstestro in een vijver. De zak is er vorig jaar, medio 2010, ingedaan en het water is mooi helder. Op de foto zie je ook een aantal kikkervisjes.

 

Noot van FG: Ik heb intussen via het internet in Nederland baaltjes gerstestro gekocht en die al in enkele vijvers uitgezet. Eťn vijver is half mei 2011 aangelegd, een ander vijver is twee jaar geleden aangelegd, nu helder maar met een neiging tot vertroebelen, een derde vijver is een mooie bruine soep, al jaren oud. Ik hou deze vijvers in de gaten en zal hier laten weten hoe de resultaten eruitzien.

Nu, april 2012 zijn de resultaten verschillend. Een vijver is kraakhelder, een andere mooi groen, weer een andere is diep bevroren geweest en alle planten waren daarna bij het ontdooien aan het verslijmen. Ik zag intussen al wel weer nieuwe scheuten maar het oude loof is niets meer waard. Of een en ander wat met het gerstestro van doen heeft en dan bedoel ik de helderheid is dus eigenlijk niet echt met zekerheid te zeggen. Ik blijf zoeken naar manieren om het zonder chemische middeltjes te doen.


Van een bezoeker van deze site kreeg ik de volgende mail, betreffende het werken met stro. Als aanvulling op bovenstaande zet ik de inhoud van de mail, met dank!, hierbij:
=================

Met aandacht het artikel gelezen dat gaat over algenbestrijden met stro.

Jaren geleden vertelde ik een kennis uit schotland over het blauwalg probleem in het Zuidlaardermeer. Hij vertelde mij dat ik een grote baal gerstestro (barley) achter mijn woonboot moest hangen en dat het probleem zich dan rond de boot vanzelf oplost. Ik vroeg hem waarop hij die kennis baseerde. Hij vertelde mij het volgende verhaal: In de schotse bergen was er eens een boer die balen gerstestro op het land langs een bergmeer(Loch) had liggen te drogen. Op een gegeven moment kwamen jonge lui na een avondje stappen op zijn land en begonnen de balen uit baldadigheid in het water te rollen. Er was in het water op dat moment een grote hoeveelheid blauwalg aanwezig. De boer keek echter vreemd op dat na verloop van dagen de blauwalg was verdwenen en legde toen de link tussen de balen die in het water waren gerold en de verdwijning van de alg. De kennis, die zelf ingenieur waterbeheer is, legde mij uit dat de enzymen die vrijkomen bij het rottingsproces als de baal in het water ligt ervoor zorgt dat de algen verdwijnen. Gerstestro is de beste oplossing, ander stro zou minder werken.

Misschien dat deze uitleg mysterie van de wonderbaarlijke algen bestrijding oplost.

Ik ben geen fan van wondermiddeltjes omdat je nooit weet wat de bijeffecten zijn. Een baal stro kan m.i. nooit rare bijeffecten veroorzaken en als het werkt waarom zou je dan (veel) geld uitgeven aan flacons met dubieuze inhoud.

================

 terug naar keuzeblad