Onderhoudsplan

Al enkele jaren geef ik instructie bij de onderhoudshandelingen in uw eigen tuin. Onder mijn leiding leert u hoe u de zaken veilig aanpakt en de tuin na gedane arbeid netjes achterlaat. Vraag naar de mogelijkheden. Wilt u het onderhoud in uw tuin door mij laten uitvoeren?

Ontwerp/aanleg, onderhoud of coaching, wanneer u ge´nteresseerd bent in mijn diensten kom ik vrijblijvend bij u aan om kennis te maken en een en ander door te spreken. Voor kontaktgegevens klik hier.

 

 

In dit plan vindt u van maand tot maand de uit te voeren handelingen. Komt u zaken tegen die u vreemd voorkomen of die u absoluut niet kunt plaatsen, stuur mail en wij zorgen voor nadere toelichting. 

Jaarrond zijn er een aantal handelingen die in elke tuin in meer of mindere mate uitgevoerd moeten of kunnen worden. Omdat het in uw tuin, en dat is belangrijk, om levend materiaal gaat, is een overlap naar de vorige of volgende maand geen uitzondering. Als er bv staat dat in maart de struikrozen gesnoeid worden, en het vriest nog, dan schuift een en ander op naar april. Ook staat er bij bv januari, februari en maart: bomen en heesters snoeien etc. Daar kun je dus zelf in die periode een geschikt moment voor bepalen.

Kies een maand:

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december algemeen

 

januari

Bomen planten, verplanten, uitdunnen, opkronen, snoeien.

# Berk, esdoorn, druif e.d. nu of in december snoeien ivm bloeden

Heesters planten, verplanten, snoeien, uitdunnen, verjongen.

Gazon compost strooien

keuze

 


februari

Bomen planten, verplanten, uitdunnen, opkronen.

Heesters planten, verplanten, snoeien, uitdunnen, verjongen.

Gazon compost strooien

Vaste Planten (= kruidachtige, bloeiende planten) aanplanten, scheuren/delen, inboeten maar alleen bij open weer.

genieten van bloeiende bolgewasjes

keuze

 


maart

Bomen planten, verplanten, uitdunnen, opkronen.

Heesters planten, verplanten, snoeien, uitdunnen, verjongen.

Vaste Planten delen scheuren doe je best in het najaar maar er zijn enkele uitzonderingen: Monarda, siergrassen, Helenium scheur of deel je het best nu.

Rozen en klimplanten aanplanten, snoeien.

Gazon verticuteren, rollen, evt. doorzaaien.

Vaste Planten aanplanten

Bestaande Vaste Planten nu afknippen of maaien. Maaisel als mulchlaag laten liggen

Genieten van bloeiende bolgewasjes

keuze

 


april

Geplante bomen water geven (veel). Berken en Eiken verplanten

Groenblijvende heesters en coniferen planten en verplanten

Gazons aanvangen met maaien, zonodig ook kanten knippen.

Zomerbloeiende bollen en knollen planten

Vaste Planten aanplanten

Verhardingen onkruidvrij maken

nog even genieten van de bolletjes

keuze

 


mei

Geplante bomen water geven (veel)

Heesters die in het voorjaar bloeien na de bloei snoeien. Forsythia, Prunus triloba, Ribes, Mahonia, enz.

In beplantingsvakken ongewenste kruidengroei verwijderen.

Hagen knippen

Gazon maaien, randen knippen of steken

Eenjarige planten aanplanten

Vaste Planten aanplanten

Vaste Planten opbinden/steunen, sommige soorten zijn nu uitgebloeid. Terugknippen levert vaak een tweede bloei op later in het jaar.

Zomerbloeiende bollen en knollen planten

Waterplanten kunnen nu aangeplant worden.

Verhardingen onkruidvrij maken

mooi weer? geniet van je tuin! kun je heel de zomer volhouden (en daarna ook nog wel)

keuze

 


juni

Vakantie dienstverlening: Gedurende de zomervakantieperiode kunnen wij voor u in uw tuin het dan noodzakelijke onderhoud verrichten. Denkt u hierbij aan het maaien van uw gazon, het water geven van potten en bakken, eventueel de hagen scheren, enz. Wanneer u terugkeert van uw vakantie ziet uw tuin er verzorgd uit.

(In de regio Den Haag - Rotterdam - Delft)

 

Na het uitvliegen van jonge vogels, de nestkasten schoonmaken, zie ook pagina beheer.

Geplante bomen water geven (veel)

Heesters die in het voorjaar bloeien na de bloei snoeien.

In beplantingsvakken ongewenste kruidengroei verwijderen.let hierbij ook op woekerende Vaste Planten

Hagen knippen

Vaste Planten opbinden/steunen, sommige soorten zijn nu uitgebloeid. Terugknippen levert vaak een tweede bloei op later in het jaar.

Gazon maaien, kanten knippen

Verhardingen onkruidvrij maken

afgestorven loof van bolgewassen kan nu wel weggehaald worden

keuze

 


juli

Vakantie dienstverlening: Gedurende de zomervakantieperiode kunnen wij voor u in uw tuin het dan noodzakelijke onderhoud verrichten. Denkt u hierbij aan het maaien van uw gazon, het water geven van potten en bakken, eventueel de hagen scheren, enz. Wanneer u terugkeert van uw vakantie ziet uw tuin er verzorgd uit.

 

Geplante bomen watergeven

In beplantingsvakken ongewenste kruidengroei verwijderen.

Hagen knippen

Vaste Planten opbinden/steunen

In juli en augustus is het ook tijd om Vaste Planten als Iris germanica te scheuren. Diep planten geeft daarbijmeer bladgroei, hoger, ondiep planten zorgt voor bloei.

Gazon maaien, kanten knippen

Verhardingen onkruidvrij maken

keuze

 


augustus

Vakantie dienstverlening: Gedurende de zomervakantieperiode kunnen wij voor u in uw tuin het dan noodzakelijke onderhoud verrichten. Denkt u hierbij aan het maaien van uw gazon, het watergeven van potten en bakken, eventueel de hagen scheren, enz. Wanneer u terugkeert van uw vakantie ziet uw tuin er verzorgd uit.

 

Geplante bomen watergeven is nog slechts noodzakelijk als er hier toevallig sprake is van een droge periode. Veelal is augustus echter een toch redelijk vochtige mand.

In beplantingsvakken ongewenste kruidengroei verwijderen.

In juli en augustus is het ook tijd om Vaste Planten als Iris germanica te scheuren. Diep planten geeft daarbijmeer bladgroei, hoger, ondiep planten zorgt voor bloei.

Hagen knippen

Gazon maaien, kanten knippen

Verhardingen onkruidvrij maken

keuze

 


september

Vakantie dienstverlening: Gedurende de zomervakantieperiode kunnen wij voor u in uw tuin het dan noodzakelijke onderhoud verrichten. Denkt u hierbij aan het maaien van uw gazon, het watergeven van potten en bakken, eventueel de hagen scheren, enz. Wanneer u terugkeert van uw vakantie ziet uw tuin er verzorgd uit.

 

Groenblijvende heesters en coniferen verplanten.

In beplantingsvakken ongewenste kruidengroei verwijderen.

Hagen knippen

Gazon maaien, kanten knippen

>>>>> Bestel nu uw bloembollen. Op tijd planten, oktober/november, levert voor volgend voorjaar een rijkbloeiend geheel op. <<<<<

Verhardingen onkruidvrij maken

keuze

 


oktober

In beplantingsvakken (laatste ongewenste) kruidengroei verwijderen.

Hagen knippen einde

Gazon maaien einde / overtollig blad van gazon ruimen en in plantvakken verwerken

Bollen planten

Vaste Planten delen/scheuren kan goed in het najaar. Kijk ook bij maart voor uitzonderingen

Nestkasten voor vogels schoonmaken, nieuwe nestkasten kun je nu al ophangen

keuze

 


november

Bomen planten, verplanten, uitdunnen, opkronen.

Heesters planten, verplanten, snoeien, uitdunnen, verjongen.

Blad van gazon verwijderen en in plantvakken verwerken

Vaste Planten delen/scheuren kan goed in het najaar. Kijk ook bij maart voor uitzonderingen

Bloembollen planten

keuze

 


december

Bomen planten, verplanten, uitdunnen, opkronen, snoeien.

# Berk, esdoorn, druif e.d. nu of uiterlijk in januari snoeien ivm bloeden

Heesters planten, verplanten, snoeien, uitdunnen, verjongen.

Gazon compost strooien

keuze

 


Algemeen:

Gazon: de eerste paar keer in het voorjaar de machine indien mogelijk iets hoger afstellen. In de zomer als het eens erg warm is ook liefst iets hoger maaien, en tenslotte de laatste maaibeurten van het seizoen ook alweer iets hoger maaien. De overige maaibeurten het gras korter, maar zeker niet te kort afmaaien. Wanneer u dit toch doet ontstaat er een open zode die toegang biedt aan kiemende ongewenste kruiden. Persoonlijk heb ik daar absoluut geen moeite mee. Wil je een gazon dat alleen uit gras bestaat, dan is te kort maaien niet goed.

Bemesten. Er zijn tegenwoordig voor veel soorten planten apart samengestelde mestsoorten in de handel. Op de verpakking staat in alle gevallen uitgebreid beschreven wanneer en hoeveel er gebruikt dient te worden.


Puur persoonlijk: Omdat een siertuin geen produktiebedrijf is, gebruik ik slechts spaarzaam meststoffen. Compost gebruik ik wel. Ook hou ik ervan om zoveel mogelijk blad en dergelijke in de tuin te laten liggen om daar ter plaatse te composteren. Onder verder normale omstandigheden kom je dan niet of nauwelijks voedingsproblemen tegen. Indien het echt nodig is, als planten gebreksverschijnselen beginnen te vertonen, is ingrijpen door meststoffen toe te voegen vroeg genoeg. Deze alinea om aan te geven waarom er in de bovenstaande onderhoudskalender geen aparte vermeldingen over bemesten staan.


Verhardingen. Beschadigingen aan of verzakkingen in verhardingen kunnen op elk moment in het jaar gerepareerd worden. Omdat er in de loop van de zomer voldoende ander werk is, is het misschien zinvol om iets dergelijks uit te stellen tot het rustige seizoen. Mits een en ander geen gevaarlijke situaties oplevert.


Het verdient aanbeveling om gereedschappen en machines direct na gebruik te reinigen. Onder gazonmaaiers zit na het maaien altijd een laagje aangekoekt gras. Dit is erg zuur en kan de machine aantasten. Machine even op zijn kant en schoonmaken met bv een plamuurmes. Is het een machine met benzinemotor dan is het beter het bougiekapje af te nemen. Let hierbij ook op dat er geen olie wegloopt. Sommige motormaaiers hebben die neiging.  Messen eventueel slijpen. Kettingzagen dienen goed gereinigd te worden, ook de kettingsmering nazien. Er dient op gelet te worden dat de ketting onder de juiste hoek geslepen is. Liefst door een vakman.

In de winter de machines schoon en op een droge plaats wegzetten. .

Andere gereedschappen vrij van aangekoekte grond maken. Wanneer u er langere tijd geen gebruik van maakt is het verstandig het gereedschap licht in de olie te zetten. Als dat niet gedaan wordt ontstaat er roestvorming en dat werkt niet echt prettig. Ook gedurende de winter in de olie houden. Snoeigereedschap scherp houden. Gereedschap met stelen zoals harken, schoffels, ed. controleren op beschadigingen >> splinters. Kunststof tuinmeubelen kunnen het best vorstvrij worden weggezet. Vooral de wat goedkopere tuinmeubelen worden bij erg koud weer bros en breken makkelijk in stukken.

 

 terug naar keuzeblad