Groen maakt gelukkig!

Onderhoud

Onderhoud van een tuin heeft een tweeledige functie. Enerzijds zorgt onderhoud ervoor dat de tuin er verzorgd uitziet en in goede conditie is, anderzijds begeleid je met onderhoudshandelingen de beplanting naar een in het beheersplan vastgelegd beeld. Zie ook pagina beheer.

Ook is het voordeel van regelmatig onderhoud dat je, meer nog dan bij een wandeling door de tuin, allerlei details ziet. Opkomende plantjes, de eerste bolletjes, maar ook bijvoorbeeld een plant die er niet vitaal uitziet. Er kan een aantasting van een beestje of een schimmel zijn. Wanneer je regelmatig in de tuin bezig bent, ga je bepaalde verschillen al snel zien. Je bent dan nooit te laat om zonodig in te grijpen.

In een goede tuin met veel afwisseling in de beplanting komen in de regel ziekten en plagen minder vaak voor dan in tuinen met grote groepen van 1 soort. Met grote groepen kun je spreken van een kleinschalige monocultuur die voor bepaalde insecten of schimmels als luilekkerland geldt. Ook de standplaats van bepaalde planten draagt bij aan het tegengaan of juist aantrekken van ziekten en plagen. Een voorbeeld is de Leiroos. Deze plant wordt vaak tegen een muur gezet, vol in de zon, en dat is voor veel plagen de beste plek om die roos te bevolken. Aan een pergola in de vrije ruimte, waar de wind erdoor kan waaien is zo'n roos veel beter op haar plaats.

Sinds enkele jaren geef ik instructie bij het onderhoud in uw eigen tuin. Onder mijn leiding leert u hoe u de zaken veilig aanpakt en de tuin na gedane arbeid netjes achterlaat.

Ontwerp/aanleg, onderhoud of coaching, wanneer u ge´nteresseerd bent in mijn diensten kom ik vrijblijvend bij u aan om kennis te maken en een en ander door te spreken. Voor kontaktgegevens klik hier.

 

erschillende opdrachtgeefsters en -gevers hebben er echt schik in om samen met mij in de tuin aan de slag te zijn en en passant een hoop op te steken over wat er zich allemaal in hun eigen tuin afspeelt.

 

 

 terug naar keuzeblad

 

Onderhoudscontract

Bij een aantal van mijn opdrachtgevers werk ik aan de hand van een onderhoudscontract. Periodiek, dat kan maandelijks, 6-wekelijks, enz. zijn, kom ik in de tuin de op dat moment nodige onderhoudshandelingen uitvoeren. Veel van mijn opdrachtgevers doen zelf ook onderhoud aan hun tuin en mijn taak is het dan om het wat 'grovere' werk uit te voeren. In een aantal tuinen is het volledige onderhoud aan mij toevertrouwd. Dan zijn er ook nog opdrachtgevers wiens tuin ik alleen in voor- en najaar bezoek om onderhoud uit te voeren.

Werkwijze onderhoudscontract:

Eerst maken we een inventarislijstje van uw tuin. Aantallen geteld, lengtes en oppervlakken gemeten. Dan wordt een taakverdeling besproken. Wat u zelf kunt en wilt doen, en wat u door mij wilt laten uitvoeren. Aan de hand hiervan maak ik een onderhouds-offerte. Met de uitvoering kan in beginsel op elk tijdstip in de loop van het jaar worden aangevangen. U hoeft daarvoor niet op het nieuwe seizoen te wachten. Wanneer u akkoord gaat met de offerte gaat het kontrakt in op de in de offerte vermelde datum. De duur van het kontrakt is standaard 1 jaar. Verlenging in overleg. U zit niet automatisch vast aan een langere periode. Ook tussentijds opzeggen, om wat voor reden dan ook is ten alle tijde mogelijk.

 

Tip van Frank: Logboek

Enkele van mijn opdrachtgevers houden op mijn advies een 'logboek' van hun tuin bij. Daarin wordt vanaf de aanleg bijgehouden wat er allemaal gebeurt in de tuin. Na verloop van tijd heb je dan een aardig overzicht van wat er zich allemaal, al dan niet spontaan, in de tuin afspeelt. Wat er wegvalt aan beplanting, wat er bijgeplant is, hoe een bepaalde struik reageert op snoei, wanneer de eerste bollen bloeien, enz.  Iets dergelijks kun je nog aanvullen met de gemiddelde weeromstandigheden, droog of nat voorjaar - zomer, strenge of zachte winter, allerlei omstandigheden die invloed op de groei en bloei en het voorkomen van ziekten en plagen kunnen hebben. Als je zo'n logboek achteraf eens doorleest ben je voorbereid wanneer bepaalde omstandigheden zich herhalen.