Tips voor een diervriendelijke tuin

Kies planten die iets te bieden hebben voor dieren die in uw omgeving thuishoren. Vogels houden bijv. van in de winter besdragende planten. Cotoneaster, hulst, Pyracantha en Skimmia. Ook gewild zijn de vruchten of zaden van sierappelboompjes, kamperfoelie, zonnebloemen, meidoorn en lijsterbes.

Laat planten die uitgebloeid zijn ook zaad produceren, ipv direkt de uitgebloeide bloemen uit te knippen, om een zaadvoorraad voor de vogels in de winter te hebben. De zaadhoofdjes van veel planten geven ook nog een mooi winterbeeld in uw tuin.

Laat een paar hoekjes in uw tuin lekker "rommelig" om insecten schuilgelegenheid te bieden.

Probeer zoveel mogelijk het gebruik van insecticiden, herbiciden en pesticiden (ofwel alle soorten vergif) te voorkomen. Zoek zoveel mogelijk naar milieuvriendelijke oplossingen voor ziekten en plagen. Het gebruik van gifstoffen heeft als bijwerking dat vaak ook nuttige insecten het leven laten.

Zorg voor aanvulling van voedsel in de winter. Bijv. door vetbollen voor vogels op te hangen. Zorg er daarbij voor dat katten geen kans krijgen.

Zorg in je tuin voor nestgelegenheid voor vogels en evt. vleermuizen. Nestkastjes zijn speciaal geschikt voor vogels die in de natuur in holle bomen broeden. In veel tuinen is wel voer te vinden maar weinig plek om te nestelen.

Plant meerjarie planten - Vaste Planten - met brede bloemschermen om bijv. bijen in je tuin te lokken.

Composteer het tuinafval zomogelijk. Ook keukenafval is vaak geschikt om compost van te maken. Leer hoe je zelf zo'n composthoop opzet en bijhoudt.

Gebruik in je tuin planten die bij de bodem en de omstandigheden in je tuin passen. Inheemse soorten zijn over het algemeen het meest geschikt. Sommige zg exoten (een exoot is niet meer dan een plant die uit een ander milieu komt - en dat hoeft echt niet tropisch te zijn) gedijen hier ook goed maar passen veelal niet goed in de voedselketen zoals de planten hier dat doen.

Laat gerust wat onkruid staan. Veel onkruiden horen er gewoon bij en soms zijn ze zelfs belangrijk.

Als je met de hand wiedt hoef je geen onkruidvergif te gebruiken. Het toepassen van bodembedekking als mulch, of gewoon bodembedekkende beplanting voorkomt onkruid.

Zorg voor iets met water. Een eenvoudige bak waar water in staat kan al kikkers naar je tuin lokken die zich dan ook gelijk tegoed doen aan slakken en insekten in je tuin. Libellen zullen er eitjes in afzetten en vogels zullen er komen om te drinken en te badderen, en fourageren op insekten die er ook op afkomen. Als u ruimte hebt voor een vijver situeer die dan op een zonnige plek en zorg dat de kanten langzaam aflopen naar dieper water. Op die manier kunnen vogels er drinken en baden, amfibien zullen er eitjes afzetten en egels kunnen zich redden als ze per ongeluk in de vijver vallen op een steiler stukje.

Installeer een regenton om water op te vangen waarmee je dan je potten water kunt geven. Regenwater is nog altijd beter dan water uit de kraan.

Laat een hoop snoeihout en stammetjes op een rustig plekje in de tuin liggen om schuilplaats te bieden aan insekten  en zoogdiertjes zoals egels.

 

 

Planten die geschikt zijn om dieren aan te trekken:

Inheemse soorten zijn aangepast aan het hier geldende klimaat . Ze vragen minder aandacht en zorg en zijn minder gevoelig voor ziekten en plagen.

Wanneer u inheemse beplanting wilt kopen, zoek dan een kweker die garandeert dat zijn materiaal echt inheems is en dat het ook niet illegaal uit de natuur is gehaald.

Voorbeelden van planten in Nederland algemeen voorkomen. Let op: In sommige streken komen soms planten voor die een stuk verderop niet passen. Bijv. in het Limburgse heuvelland zul je soorten tegenkomen die verderop in het rivierengebied niet te vinden zijn. De hieronder genoemde soorten kun je wel in zowat heel Nederland vinden..

Viburnum opulus Gelderse roos, Witte bloemschermen en rode bessen, goede voeding voor vogels. Vaak ook veel luis waar vogels wat aan hebben en om deze reden dus liever niet op de voorste rij planten.

Echinops ritro, Distel,: Deze distel heeft een prachtige vorm. De bolvormige blauwe bloemen verdrogen na de bloei en zijn dan als zaaddozen nog altijd mooi om te zien. De bloemen trekken bijen en vlinders aan en bieden ook nog zaad voor vogels.

Buddleija davidii, Vlinderstruik, levert veel nectar voor vlinders.

Lonicera periclymenum, kamperfoelie. Biedt nectar voor (nacht-)vlinders. Vogels komen langs voor de zaden.

Calendula officinalis, nectarrijke plant.

Primula vulgaris, sleutelbloem. Heeft door zijn vroege bloei als een van de eersten nectar te bieden aan vroege insekten. De blaadjes zijn voeding voor rupsjes en de zaden worden gegeten door vinken.

Hedera helix, klimop, schuilplaats voor vogels, nectar in de winter en bessen in het voorjaar. Ook een overwinteringsplaats voor tal van insekten. Daar kunnen vogels zich dan ook weer aan te goed doen.

Vuilboom, vlinderplant. Citroenvlinder.

Hulst, ook voor vlinders bijv. Boomblauwtje.

Brandnetels dagpauwoog.

Verschillende weilandgrassen zijn ook attractief voor vlinders.

Ik heb enkele boekwerkjes uitgezocht die nauw aansluiten bij bovenstaande uiteenzetting bij Bol.com. Aanklikken brengt u op de betreffende pagina op de Bolsite waar u een nadere beschrijving van de inhoud van de boekjes vindt.

 

 

 terug naar keuzeblad