Vlinders

De leukste diertjes om in je eigen tuin te bewonderen zijn (dag-)vlinders. Ze komen voor in een scala aan kleuren en als ze de juiste omstandigheden aantreffen kun je er jarenlang plezier aan beleven. De omstandigheden die voor vlinders in het algemeen belangrijk zijn kunnen met niet al te ingrijpende voorzieningen gerealiseerd worden.

Toch gaat het niet echt goed met de vlinders in Nederland.  Op de hele wereld komen meer dan 150.000 soorten vlinders voor. In Europa alleen zo'n 3.000 verschillende vlinders en in Nederland kun je iets meer dan 2.000 vlindersoorten aantreffen. Vlinders worden onderverdeeld in twee groepen: dagvlinders en nachtvlinders. Met de dagvlinders valt het in Nederland niet mee. Een eeuw geleden nog waren er zo'n 70 soorten te vinden. Nu, gegevens van 2003, is dat aantal geslonken tot 53! De rest is uitgestorven, weg, kwijt! Van die 53 overgebleven vlindersoorten is dan ook nog eens de helft zeldzaam of zelfs zeer zeldzaam te noemen. Er zijn dus in de loop van de laatste 100 jaar nogal wat veranderingen ten nadele van de vlinders opgetreden.

Op kleine schaal kan het dus geen kwaad om in je eigen tuin een hoekje in te richten dat mogelijkheden biedt aan vlinders. Je helpt ze er mee, en daarnaast heb je ook het plezier ervan.

 

Vlinders hebben belang bij een goede temperatuur en natuurlijk een constant voedselaanbod. Door een zonnig gedeelte van uw tuin in te richten met beplanting met nectarrijke bloemen, en ervoor te zorgen dat dit tuingedeelte in de luwte ligt, voldoe je al aan deze meest belangrijke eisen. Luwte kun je goed creŽeren door het aanplanten van een haag. Neem hiervoor bijvoorbeeld een soort die ook wat aan vogels te bieden heeft en verdubbel daarmee het natuurvriendelijk effect.

Als soorten beplanting kun je beginnen met een keuze uit de volgende soorten.: vlinderstuik, verbena, beemdkroon, damastbloem, hemelsleutel, herfstaster, koninginnekruid, lavendel, vaste muurbloem en enkelbloemige afrikaantjes. Je kunt ook bij het tuincentrum een zakje vlinderbloemzaad kopen.

De reden dat vlindersoorten zeldzaam of zelfs uitgestorven zijn hangt voor een deel samen met het ruimtegebruik. Wilde stukjes natuur, waarin soorten beplanting voorkomen die noodzakelijk zijn voor een bepaalde soort vlinder, zijn er nauwelijks meer. Strikt genomen hoort er bij een zekere grondsoort, onder invloed van bepaalde klimatologische omstandigheden, een aantal planten, insecten en andere dieren thuis. Zo'n verband kun je een biotoop noemen. Door het z.g. optimale gebruik van de beschikbare grond voor bouwdoeleinden e.d. zijn zulke biotopen zeer schaars.  

 

 

Enkele soorten vlinders die in onze streken (nog) voorkomen. Het gaat hier dus om vlinders die relatief weinig eisen stellen, of soorten die zich van nature makkelijk aanpassen aan veranderende omstandigheden. Onderaan de pagina een linkje naar Bol.com voor een van de betere vlinderboeken die er momenteel voorhanden zijn.

atalanta, juist, dat is ze dan!

Atalanta. Dit is een trekvlinder die 's-zomers vanuit het middellandse zeegebied naar Nederland vliegt. Eitjes legt zij vaak in brandnetels omdat de uitkomende rupsen daar beter beschut zitten tegen vogels.

 

 

Ook de Distelvlinder is een mediterrane trekvlinder. Haar aanwezigheid hier is wisselend. Sommige jaren kom je de Distelvlinder niet tegen, andere jaren juist volop.

 

Het Dagpauwoogje is een vlinder die je uit duizenden kunt herkennen. De tekening op haar vleugels ziet eruit als 4 grote ogen. Dit moet een aanvaller afschrikken.
 

De Kleine Vos is een van onze bekendste vlinders. Haar kun je overal tegenkomen. Overwinteren doet zij op een donker, luw plekje, desnoods in huis.

 

Citroenvlinder

 

Koolwitje

 

Oranjetip

Gehakkelde Aurelia

 

 

 

 

 

 

 terug naar keuzeblad